Winkelwagen

product - € 0,00

Je hebt geen producten in je winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

AVI Lezen

AVI Lezen


  Wat is AVI lezen?                                                                                                                         
  AVI lezen: het oude en het nieuwe systeem
  AVI normering
  Overzicht AVI niveau's oud
  Overzicht AVI niveau's nieuw
  Het AVI/CLIB-systeem en je kind

 

Wat is AVI lezen?
De afkorting AVI staat voor Analyse Van Individualiseringsvormen. Het AVI-systeem wordt in Nederland al ruim veertig jaar gebruikt om de technische leesvaardigheid van kinderen vast te stellen en om het technisch leesniveau van leesboeken aan te geven. Het systeem is een praktisch hulpmiddel bij het zoeken naar een boek dat het beste aansluit bij het technisch leesniveau van je kind.


AVI lezen: het oude en het nieuwe systeem
Het oude AVI-systeem, dat in 1977 is ontwikkeld, had als doel de technische leesvaardigheid te bepalen en op te volgen. Men kon zo boeken kiezen die aansloten bij die leesvaardigheid. De oude AVI-niveau’s, AVI-1 tot en met AVI-9+, maken sinds 2008 plaats voor twaalf nieuwe AVI-niveau’s. De nieuwe niveau’s zijn gekoppeld aan leerjaren. De letters M en E geven aan of het het gemiddeld technisch leesniveau van het midden of het eind van een groep betreft en de cijfers 3 tot en met 8 geven aan in welke groep dat niveau gemiddeld bereikt wordt.

Het CLIB-niveau geeft bij het nieuwe AVI-systeem de moeilijkheidsgraad aan voor het begrijpend lezen. Het niveau van je kind wordt bepaald aan de hand van de toetsen ‘Begrijpend lezen’van Cito. Leesboeken worden naast een indeling naar AVI-niveau ook ingedeeld naar CLIB-niveau. Het niveau wordt aangegeven met een cijfer dat de jaargroep aanduidt. Zo komt bijvoorbeeld het CLIB-niveau 4 overeen met de gemiddelde vaardigheid van begrijpend lezen in groep 4.


AVI normering
De boeken worden genormeerd door Cito, die vervolgens een AVI-niveau vast stelt. De uitgevers mogen vervolgens met behulp van een speciaal logo het AVI-niveau en het CLIB-niveau op hun boeken vermelden. Het logo hieronder geeft aan dat het betreffende boek AVI-niveau M3 heeft en CLIB-niveau 3.

Overzicht AVI niveau's oud

AVI-1 maart groep 3 (AVI nieuw = start / M3)
AVI-2 juni groep 3 (AVI neuw =M3 / E3)
AVI-3 november groep 4 (AVI nieuw = E3 / M4)
AVI-4 maart groep 4 (AVI nieuw = M4 / E4)
AVI-5 juni groep 4 (AVI nieuw = M4 / E4 / M5)
AVI-6 november groep 5 (AVI nieuw = E4 / M5 / E5)
AVI-7 maart groep 5 (AVI nieuw = E5 / M6)
AVI-8 juni groep 6 (AVI nieuw = M6 / E6 / M7)
AVI-9 november groep 6 (AVI nieuw = M6 / E6 / M7)
AVI-9+ boven gemidd.eind groep 7 (AVI nieuw = M7 / E7 / Plus)


Overzicht AVI niveau's nieuw

Start beginnende lezers (AVI oud = AVI-1)
M3 midden groep 3 (AVI oud = AVI-1 / AVI-2)
E3 eind groep 3 (AVI oud = AVI-2 / aVI-3)
M4 midden groep 4 (AVI oud = AVI-3 / AVI-4 / AVI-5)
E4 eind groep 4 (AVI oud = AVI-4 / AVI-5 / AVI-6)
M5 midden groep 5 (AVI oud = AVI-5 / AVI-6)
E5 eind groep 5 (AVI oud = AVI-6 / AVI-7 / AVI-8)
M6 midden groep 6 (AVI oud = AVI-7 / AVI-8 / AVI-9)
E6 eind groep 6 (AVI oud = AVI-8 / AVI-9)
M7 midden groep 7 (AVI oud = AVI-8 / AVI-9 / AVI9+)
E7 eind groep 7 (AVI oud = AVI-9+)
Plus boven gemidd.eind groep 7 (AVI oud = AVI-9+)


Het AVI/CLIB-systeem en je kind

Het AVI-niveau en CLIB-niveau is niet het enige waar je bij het kiezen van boeken op zou moeten letten. Het belangrijkste is dat je kind plezier heeft in het lezen. Het is daarom goed om te kijken of een boek past bij de belevingswereld van je kind en of het aansluit bij zijn/haar interesses. Je kind kan wellicht een bepaald onderwerp zo leuk vinden dat het een moeilijk boek over dat onderwerp toch uitkiest en met heel veel plezier leest.